Уважаеми, кандидат-магистри,

Това е сайтът на кандидатмагистърската кампания на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2023/2024 година.

За Факултет по педагогика

Срокове за подаване на документи:

  • От 15.08.2023 до 15.09.2023 г. – за места, субсидирани от държавата
  • От 15.08.2023 до 21.09.2023 г. – за места платено обучение

Подробна информация за начините на кандидатстване и наличните магистърски програми може да получите от следния линк

Извън срока на кандидатмагистърската кампания системата не предоставя информация за кандидат-магистрите.

  • 1 (current)